Để nâng cao tiện dụng và cung cấp nhiều tiện ích cho khách hàng, Viettelpost hợp nhất các hệ thống dịch vụ qua hệ thống SSO - đăng nhập 1 lần. Quý khách vui lòng lựa chọn 1 trong các hình thức đăng nhập dưới đây.