QƯý khách vui lòng chỉ sử dụng mạng 3G/4G của Viettel để dùng chức năng này.