Để nâng cao tiện dụng và cung cấp nhiều tiện ích cho khách hàng, Viettelpost hợp nhất các hệ thống dịch vụ qua hệ thống SSO - đăng nhập 1 lần. Quý khách vui lòng lựa chọn 1 trong các hình thức đăng nhập dưới đây - Đối với số điện thoại Viettel, mở 3G/4G và chọn đăng nhập "qua 3G/4G".